Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek bij TAK

Bij TAK architecten heb vooral ervaring opgedaan in het cultuur- en bouwhistorisch onderzoek, maar ben daarnaast ook betrokken geweest bij verschillende restauratie- en herbestemmingsopgaven. Hieronder zal ik eerst een paar onderzoeken belichten waaraan ik heb meegewerkt

HdP

Huis der Provincie, Arnhem: cultuurhistorisch onderzoek en architectuuranalyse
Het Huis der Provincie (1954) in Arnhem is een gebouw waar exterieur, interieur, kunsttoepassingen en inrichting volledig met elkaar in harmonie zijn ontworpen, het is een Gesamtkunstwerk. In het kader van Het Gelders Huis project heeft TAK architecten een cultuurhistorisch onderzoek en architectuuranalyse gedaan, met als doel de consortia handvatten te bieden hoe om te gaan met dit bijzondere rijksmonument binnen Het Gelders Huis project.

Bolsius

Bolsius kaarsenfabriek, Schijndel: cultuurhistorisch onderzoek (projectleider)
De Heer Bolsius begon in 1871 een kleine (bijen)wasblekerij aan de rand van Schijndel. Bolsius is inmiddels uitgegroeid tot een groot internationaal kaarsenbedrijf. Deze ontwikkeling is terug te vinden in het fabriekscomplex in Schijndel. In verband met sloop- en verbouwplannen heeft TAK architecten een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit (relatief kleine) onderzoek heb ik geleid: ik onderhield de contacten met de opdrachtgever en de gemeente en presenteerde het onderzoek dat ik samen met een collega had verricht.

Groningen

Station Groningen, Boxmeer en Overveen: cultuurhistorisch onderzoek
In opdracht van de NS heeft TAK architecten cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar een drietal stations: Groningen (1895), Boxmeer (1880) en Overveen (1881). Deze onderzoeken bevatten naast een waardestelling ook het benoemen van kwaliteiten en knelpunten, gekoppeld met aanbevelingen voor verschillende partijen (eigenaar, beheerder, gemeente, architect en stedenbouwkundige).

Muntsluis

Muntsluizencomplex, Utrecht: bouwhistorisch onderzoek en onderhoudsadvies
Dit rijksmonumentale complex in Utrecht bestaat uit twee sluizen en verschillende (soorten) bruggen, het werd gebouwd tussen 1885 en 1905. Voor Rijkswaterstaat heeft TAK architecten als pilot vier onderdelen van dit complex (sluis 2, de Muntdraaibrug, de enkel en de dubbele ophaalbrug) bouwhistorisch onderzocht en daarbij advies gegeven voor toekomstig onderhoud van soortgelijke monumentale objecten.