Ontwerpen bij TAK architecten

Hieronder worden enkele ontwerpprojecten waar ik bij betrokken ben geweest kort toegelicht.

Muntbrug

Muntbrug, Utrecht: voorontwerp verbreding
De Muntbrug is een draaibrug uit 1885 in het Merwedekanaal in Utrecht. De brug ligt op de route van een nieuwe “fietssnelweg” en zou daarom verbreed moeten worden. TAK architecten werd gevraagd een voorontwerp te maken en hierbij te onderzoeken waar de risico’s bij het verbreden van de brug lagen.

Baarn

Koninklijke Wachtkamer, station Baarn: restauratie
De Koninklijke Wachtkamer in het station van Baarn (1874) was jarenlang niet of nauwelijks in gebruik en was daarom toe aan een restauratie. Voor de restauratie heeft het bureau een bouwhistorische verkenning verricht. Tijdens de restauratie bleek aanvullend onderzoek nodig, hierbij is waar nodig destructief onderzoek verricht. De restauratie werd in nauwe samenwerking met de RCE uitgevoerd.

Eindhoven

Station Eindhoven: voorlopig ontwerp herinrichting stationshal
Het station van Eindhoven, een wederopbouwmonument uit 1954, moet geschikt gemaakt worden voor de toegenomen hoeveelheid reizigers. Hiervoor moet de stationshal met restauratie en kantorenblok heringericht worden met behoud (of zelfs versterking) van de monumentale waarden. Hiervoor heeft TAK architecten een voorlopig ontwerp gemaakt.

Velp

Naast de hiervoor genoemde projecten heb ik nog aan tal van projecten in meer of minder mate meegewerkt. Zoals de herbestemming van de molenromp in Wapenveld, waarbij ik in een presentatie bij het Gelders Genootschap het ontwerp heb toegelicht. Bij het haalbaarheidsonderzoek naar de herinrichting van de O.L.V. Visitatiekerk in Velp heb ik een ontwerp voor de indeling van de nieuwbouw tussen pastorie en kerk gemaakt. En bij het Huis der Provincie waren we voor het onderzoek dat we deden al betrokken bij klein onderhoud op verschillende plaatsen. Van het betreffende onderdeel deden we een bouwhistorische verkenning en adviseerden we hoe het onderhoud gedaan kon worden met behoud of zelfs versterking van de monumentale waarden.

Tot slot was ik betrokken bij de herinrichting van een rijksmonument aan de Mariënburgstraat in Arnhem, het haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Heilig Hart kerk in Arnhem, de herbouw van de Donjon in Nijmegen, de kleurhistorische verkenning op de overkapping van station Amsterdam en de herbouw van de tuinmuur van het herbestemde klooster in ‘s Heerenberg.