Koninklijke wachtkamer te Baarn

Bouwhistorisch onderzoek en restauratie bij TAK architecten

Baarn

De Koninklijke Wachtkamer in het station van Baarn (1874) was jarenlang niet of nauwelijks in gebruik en was daarom toe aan een restauratie. Voor de restauratie heeft TAK architecten een bouwhistorische verkenning verricht. Tijdens de restauratie bleek aanvullend onderzoek nodig, hierbij hebben we waar nodig destructief onderzoek gedaan. De restauratie werd in nauwe samenwerking met de RCE uitgevoerd.