Geen beperkingen maar mogelijkheden

Bouwhistorisch onderzoek: geen beperkingen maar mogelijkheden

bho en arch analyse

Eigenaren van monumenten zijn vaak bang dat een bouwhistorisch onderzoek beperkingen voor hun pand oplegt. Het tegendeel is waar. Zonder bouwhistorisch onderzoek zal een gemeente plannen voor wijziging aan een monument altijd afkeuren, omdat niet goed onderbouwd kan worden dat de aanpassingen de monumentale waarde van het gebouw niet aantasten.

Een bouwhistorisch onderzoek bevat altijd een waardestelling waarin wordt beargumenteerd welke waarde de verschillende onderdelen van een gebouw hebben. Dit geeft ten eerste inzicht in de mogelijkheden van een gebouw; aan welke onderdelen iets veranderd kan worden en aan welke liever niet. Daarnaast onderbouwd de waardestelling waarom het geen probleem is om aan bepaalde onderdelen iets te veranderen.

Voor een nog beter beeld van de mogelijkheden voor ontwikkeling van een monument kan een architectuur analyse uitgevoerd worden. Een architectuur analyse geeft inzicht in de (oorspronkelijke) structuren en principes van een monument. Dit kan helpen om de waardestelling uit het bouwhistorisch onderzoek te nuanceren. Aan de hand van de architectuur analyse worden vervolgens uitgangspunten vanuit de historie van het gebouw geformuleerd. Deze uitgangspunten geven aan waar de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling zich in het gebouw bevinden. Zo biedt de architectuur analyse de ontwerper handvatten hoe met het gebouw om te gaan. De architectuur analyse vormt een belangrijke schakel tussen het bouwhistorisch onderzoek en het ontwerp voor toekomstig gebruik van het gebouw.

Om de mogelijkheden van uw monument optimaal in kaart te brengen wordt daarom de combinatie van een bouwhistorisch onderzoek en een architectuur analyse aanbevolen. Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact met mij opnemen.