Kleuren op een villa in Hilversum

Kleurhistorisch onderzoek op een villa te Hilversum

2017 Graaf Florislaan Hilversum 01In de zomer van 2017 heb ik kleurhistorisch onderzoek gedaan op het exterieur van een villa in Hilversum. De villa werd in 1904 gebouwd voor mej. A.H. Wijnekus, naar ontwerp van de architect J.G. BriĆ«t. Op oude foto’s is te zien dat de oorspronkelijke kleurstelling veel donkerder moet zijn geweest dan tegenwoordig. Het kleuronderzoek gaf echter geen eenduidig beeld. Op het houtwerk van de voorgevel werden als eerst verflagen heel andere kleuren aangetroffen dan op de rest van de gevels. De aangetroffen kleuren op de voorgevel lijken qua tint meer overeen te komen met de oude foto’s, dan die op de overige gevels. Mogelijk is het houtwerk van de overige gevels ooit kaal gehaald, maar heeft men dit op de voorgevel om een of andere reden niet gedaan?