Gebouwtypen

Alle uitgevoerde onderzoeken zijn in een aantal gebouwtypen verdeeld en gegroepeerd: