Bestuur Stylos 2007-2008

In het studiejaar 2007-2008 ben ik voorzitter van het 114e bestuur van het Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos geweest. Stylos is de onafhankelijke studievereniging van de faculteit Bouwkunde in Delft. Stylos heeft als voornaamste doel “het behartigen van de belangen van de bouwkundestudent”. Ze is sinds 1894 uitgegroeid tot een studievereniging met ruim 1600 leden en zo’n 100 actieve commissieleden. Meer informatie is te vinden op www.stylos.nl

Tijdens ons bestuursjaar hebben we samen met onze commissieleden vele activiteiten georganiseerd. Van lezingen tot workshops en feesten. Belangrijke projecten/gebeurtenissen in ons bestuursjaar waren:

Paviljoen: Toen ons bestuursjaar begon was de bouw van het Stylos paviljoen, dat het jaar daarvoor gestart was, nog in volle gang.  Voor ons lag daar de taak om dit af te maken. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het werd steeds moeilijker om bouwvakkers (studenten die mee wilden bouwen) te vinden. En sponsoring werd ook steeds moeilijker. Kortom het was een moeizaam project, dat door de brand helemaal tot stilstand kwam.

BkBeats: Eens in de twee jaar organiseert Stylos BKBeats (vroeger Bouwkunde Feest). Dit is een groot feest voor studenten en medewerkers dat in de faculteit gehouden wordt. Het feest werd gehouden in april. Het was een groot succes!


De brand:
Op 13 mei brandde de faculteit bouwkunde af. Een dramatische gebeurtenis in ons bestuursjaar. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar we zaten als studievereniging wel opeens zonder faculteit. Uit verschillende richtingen werd hulp aangeboden. De universiteit en faculteit reageerden snel met noodoplossingen. Er werd een ‘tentenkamp’ gebouwd dat de rest van het studiejaar als faculteit moest dienen.

Ook als studievereniging deden wij zo veel mogelijk om de faculteit en de studenten te helpen. En we deden ons best om de vereniging draaiende te houden. We lieten de geplande activiteiten waar mogelijk doorgang vinden. En er kwamen al snel vele nieuwe initiatieven voor activiteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld op de hekken rond het afgebrande gebouw een fototentoonstelling georganiseerd met mooie foto’s van het gebouw, om het gebouw te eren. Daarnaast was er het probleem dat we alles kwijt waren, ons archief, onze administratie, ons ledenbestand, alles… Er moest dus hard gewerkt worden om dit weer op te zetten.

Als voorzitter van Stylos ben ik ook betrokken geweest bij het zoeken naar een nieuw gebouw om in ieder geval de komende vijf jaar de faculteit in te huisvesten. Dit is het oude hoofdgebouw aan de Julianalaan geworden, waar de faculteit uiteindelijk definitief zal blijven.