Scriptie wordt boek

Tijdens het onderzoek dat ik voor mijn scriptie deed, bleek dat er in de omgeving veel interesse was voor het resultaat van dit onderzoek, mijn scriptie. Temeer omdat er over Klaas Prummel nog nooit iets geschreven was en er weinig over hem en zijn architectuur bekend was. Daarom is mijn scriptie in boekvorm uitgegeven.

Klaas Prummel was als architect bijna in de vergetelheid geraakt, omdat bij het opruimen van zijn huis in 1987 al zijn tekeningen in een afvalcontainer zijn beland. Een particulier viste ze eruit en herkende de huizen die erop stonden. Hij is de tekeningen deur aan deur gaan verkopen. Tot hij bij Jan Dubbelboer (mijn oom) aan de deur kwam, die kocht alle tekeningen van Tweede Exloërmond. Hij schonk ze later aan Jacco Pranger, een lokale amateur historicus.

Snel werd duidelijk dat er ook nog tweehonderd tekeningen van panden in Musselkanaal waren, nog in het bezit van bovengenoemde particulier. Ik had inmiddels contact met de kleinkinderen van Klaas Prummel en deze waren bereid de tekeningen aan te schaffen. Gedurende de rest van mijn onderzoek bleken er nog overal losse tekeningen te zijn. Ik heb ze zo veel mogelijk bij elkaar proberen te brengen in het Drents Archief te Assen, waar ze zorgvuldig bewaard worden en voor het publiek toegankelijk zijn.

In februari 2011 is het boek gepresenteerd in de hervormde kerk van Tweede Exloërmond, een bouwwerk van de hand van Klaas Prummel. Bij deze bijeenkomst heb ik een lezing gegeven en het eerste exemplaar van het boek aan de burgemeester van Borger-Odoorn, Marco Out, aangeboden (zie foto hierboven). Tijdens deze zelfde bijeenkomst hebben Jacco Pranger en de kleinkinderen van Klaas Prummel hun tekeningen overgedragen aan het Drents Archief te Assen (zie de foto hieronder).