MSc-2: Van Gezel tot Meester

Het MSc-2 keuzevak Van Gezel tot Meester gaat over ontwerpbegeleiding geven op bouwkunde. In het eerste kwartaal liep ik twee ochtenden in de week stage bij een BSc-2 docent. In eerst instantie observeerde ik hoe de docent les gaf, maar al snel ging ik de studenten ook zelf begeleiden. Daarnaast kregen we op woensdagmiddag didactiek. In deze les werden ook de ervaringen tijdens de stage besproken. Aan het einde van dit kwartaal moesten we een stage verslag maken, met een thematisch onderzoek erin. Mijn onderzoek ging over het motiveren van studenten.

In het eerst kwartaal hadden we ook ontwerpen. We moesten steeds korte oefeningen van twee weken doen. In twee weken werd een compleet ontwerp gemaakt en gepresenteerd. Het eerst kwartaal hebben we zo drie ontwerpen gemaakt. Eerst moesten we met het brugwachtershuisje van de Sebastiaansbrug in Delft aan de slag. De tweede opdracht bestond uit het ontwerpen van een stiltecentrum. En de derde opdracht was om een gebouw, zonder functie, te ontwerpen naar aanleiding van een verhaal. Ik heb toen het boek “Wat in twee koffers past” van Veronika Peters, vertaald naar een gebouw.

In het tweede kwartaal hebben we eerst twee weken onderzoek gedaan naar een archetype, mijn archetype was de kerk. Vervolgens moesten we een gebouw maken, weer zonder echte functie, in het Mekelpark te Delft op basis van dat archetype. Ik ben op zoek gegaan naar een vorm die nog net een kerk zou kunnen zijn. Na twee weken moest het  complete (schetsmatige) plan er liggen, net als in het eerste kwartaal. Maar na deze tussenpresentatie gingen we het gebouw verder uitwerken en kreeg het een functie. Er moest een representatieve functie voor de universiteit in komen én een woning of hotel. We hadden vier weken om dit verder uit te werken tot op eindpresentatie niveau.

Het brugwachtershuisje:

Het stilte centrum:

Ontwerp op basis van een verhaal:

Ontwerp op basis van archetype kerk: