Artikelen Prummel in Spitwa(a)rk

In het september nummer van Spitwa(a)rk (het blad van de Historische Vereniging Carspel Oderen) hebben twee artikelen over Klaas Prummel gestaan. Een artikel over zijn werk geschreven door mijzelf en een artikel over de man Klaas Prummel door Klaas van Walraven, de kleinzoon van Klaas Prummel. De artikelen zijn hieronder te bekijken: