Artikel dorpskerken in Heemschut

In september 2012 verscheen in het blad Heemschut (van erfgoedvereniging Heemschut) een artikel dat ik schreef over mijn afstudeeronderzoek. In het artikel Nieuw leven in de dorpskerk pleit ik voor een brochure voor toekomstige kerkbewoners. Veel kleine dorpskerken in Nederland worden al bewoont en dit zullen er alleen maar meer worden. Er zijn vele verschillende oplossingen aangaande isolatie, daglichtvoorziening, het opdelen van de grote hoge ruimte, etc. Een brochure waarin de voor- en nadelen van deze verschillende oplossingen besproken worden, het liefst aan de hand van voorbeelden en voor leken goed te begrijpen, zal voor toekomstige kerkbewoners zeer waardevol zijn. Daarnaast vertel ik het verhaal van de kerk in Drouwenerveen, waar men dacht een goede oplossing gevonden te hebben voor het isoleren van het tongewelf, maar niets bleek minder waar. Als deze ervaring bijvoorbeeld in een brochure had gestaan was de bewoners van deze kerk veel ellende bespaard. Het volledige artikel beslaat drie pagina’s en is hieronder te zien: