Artikel dorpskerken in Cuypersbulletin

Het artikel over mijn afstudeeronderzoek naar de herbestemming van kleine dorpskerken dat ik voor Heemschut schreef is vervolgens ook in het Cuypersbulletin gepubliceerd. Het Cuypersbulletin is de nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap, Vereniging en Stichting tot behoud van 19e- en 20e-eeuws cultureelgoed in Nederland. Het artikel verscheen in nummer 3/4 van het jaar 2012 en is hieronder te zien:  1 23