Artikel Prummel in Cuypersbulletin

Naar aanleiding van mijn artikel over de herbestemming van kleine dorpskerken dat in het Cuypersbulletin verscheen (nummer 3/4 van 2012) ben ik gevraagd ook een artikel te schrijven over de architect Klaas Prummel, waar ik mijn scriptie over schreef. Het Cuypersbulletin is de nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap, Vereniging en Stichting tot behoud van 19e- en 20e-eeuws cultureelgoed in Nederland. Het artikel verscheen in nummer 1 van het jaar 2013 en is hieronder te zien:  1 2 34