Sodafabriek te Schiedam

Constructie- en schadeanalyse als studieopdracht voor de HU B&R

Sodafabriek

Voor de opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool Utrecht heb ikĀ een constructie- en schadeanalyse van de Sodafabriek in Schiedam gemaakt.

De Sodafabriek in Schiedam bestaat uit twee pakhuizen: Lijfland en Coerland. De pakhuizen werden in de eerste helft van de 19e eeuw gebouwd ten behoeve van de Jeneverindustrie. Eind 19e eeuw zijn de pakhuizen in gebruik genomen als Sodafabriek. Door de verandering van processen is er in de loop der tijd veel veranderd in de Sodafabriek, maar de basis constructie is nog grotendeels origineel. De oorspronkelijk constructie is in kaart gebracht en geanalyseerd.

In 1976 sloot de fabriek haar deuren. Daarna hebben de pakhuizen jaren leeg gestaan en zijn ze in verval geraakt. In de Sodafabriek zijn hierdoor diverse schades aanwezig. De belangrijkste schade oorzaak is de combinatie van vocht en zouten. De zouten lossen op in het vocht en trekken zo in de constructie. Wanneer het vocht verdampt kristalliseert het zout en zet hierbij uit, zo drukt het zout de materialen uit elkaar: hout vervezelt en steen schilfert af. Door achterstallig onderhoud zijn enorme lekkages ontstaan, waardoor het vocht met de zouten erin zich door het hele gebouw hebben kunnen verspreiden. Dit levert een divers schadebeeld op.

Het volledige rapport is hier te downloaden: Restauratie Sodafabriek (10.3 MB).

Hieronder zijn enkele pagina’s uit het rapport te zien:

Sodafabriek spread 6-7 Sodafabriek spread 14-15 Sodafabriek spread 22-23 Sodafabriek spread 28-29 Sodafabriek spread 32-33 Sodafabriek spread 58-59