Willemsoord te Den Helder

Bouwhistorisch onderzoek in opdracht van Froscen te Leiden

WillemsoordIn juni 2015 werd ik door Froscen gevraagd om een bouwhistorisch rapport te maken van een deel van de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder. In 1997 is ten behoeve van de herbestemming en restauratie van het terrein van elk gebouw apart een bouwhistorisch rapport gemaakt door Kemphuis, bureau voor bouwhistorie en Bureau voor bouwhistorisch onderzoek, J.A. van der Hoeve. In opdracht van Froscen heb ik deze stapel rapporten samengevat en geactualiseerd naar de huidige situatie. Daarnaast ben ik in mijn onderzoek nader ingegaan op de objecten in het zuidoostelijke deel van de westelijke helft van het terrein: het Maritiem Kwartier.

Willemsoord 2