Vrijthof 12 Maastricht

Bouwhistorische verkenning in opdracht van Froscen te Leiden

Vrijthof 12_1

Begin 2016 werd ik door Froscen gevraagd om het pand Vrijthof 12 te Maastricht bouwhistorisch te verkennen. Er lagen een aantal concrete vragen vanuit de gemeente. De kelder, samengestelde balklagen en kapconstructie stammen vermoedelijk uit de tijd dat het pand een vakwerkconstructie bevat. Het pand zal dus van vóór de verstening in de 17e eeuw stammen. Het pand wordt in de 17e eeuw versteend, de zijgevels stammen vermoedelijk uit deze periode. In de 18e eeuw wordt het pand van een nieuwe voorgevel in Naamse steen voorzien. De achtergevel en het interieur worden eveneens aangepast. In het begin van de 20e eeuw worden de ramen vervangen en vinden diverse interne verbouwing plaats. In 1977 ontstaat er brand in het café op de begane grond. De schade valt mee, alleen de kinderbinten en interieurafwerkingen aan de voorkant gaan verloren.