Kapconstructie Oude Delft 50-52

Documentatie kapconstructie als studieopdracht voor de HU B&R

Kap Jansbrug 2

Voor de opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool Utrecht onderzoek heb ik in mijn afstudeerjaar, waarin ik mijn verdiepte in de bouwhistorie, het pand Oude Delft 50-52 in Delft onderzocht. De eerste opdracht omvatte een bouwhistorisch opname (zie Bouwhistorie Oude Delft 50-52). De tweede opdracht was een verdiepend onderzoek naar een onderdeel van het pand. Ik heb in deze opdracht de kapconstructie van het hoofd- en zijhuis gedocumenteerd.

Bij de documentatie van de kapconstructie is gekeken naar de constructieve opzet, het materiaal (houtsoort, dimensionering, houtkwaliteit), de vlakbewerkingen, de verbindingen en kraslijnen, de merken en andere opvallende zaken. Het hoofdhuis is zeer nauwkeurig onderzocht. Gezien de tijd kon het zijhuis enkel op bepaalde onderdelen worden onderzocht en vergeleken met het hoofdhuis.

Tijdens het onderzoek werden een paar leuke vondsten gedaan. Zo werden twee sets telmerken gevonden, waarvan één set rondlopend. Daarnaast werden verschillende eigendoms- en vlotmerken gevonden. Op één van de balken werd een zaagdriehoekje aangetroffen. En er waren verschillende vlotgaten in de dekbalken aanwezig.

Dit onderzoek heeft, mede door het ontbreken van vergelijkingsmateriaal, eigenlijk meer vragen opgeworpen dan beantwoord. De conclusie is dat er nog maar weinig conclusies te trekken zijn. Er is nog veel diepgaand onderzoek naar kapconstructie in het algemeen nodig. Het rapport wordt dan ook afgesloten met enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Het volledige rapport is hier te downloaden: Documentatie kapconstructie Oude Delft 50-52 (5.2 MB).

Kap Jansbrug 3

Hieronder zijn enkele pagina’s uit het rapport te zien:

OD50-52 Kap10-11 OD50-52 Kap14-15 OD50-52 Kap16-17 OD50-52 Kap22-23 OD50-52 Kap24-25 OD50-52 Kap30-31 OD50-52 Kap38-39