Cursus kleurhistorisch onderzoek

In 2016 heb ik een tweedaagse cursus kleurhistorisch onderzoek bij het Nationaal Restauratie Centrum gevolgd.

Een kleuronderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop het in- en/of exterieur van een historisch gebouw werd afgewerkt. In de tweedaagse cursus werden door docent Bert Jonker de onderstaande onderwerpen behandeld.

Uitvoeren van een kleuronderzoek:
– Historische informatie over het object.
– Topografisch en stratigrafisch onderzoek.
– Kleurtappen en kleurvensters.

Herkennen en begrijpen van de laagopbouw:
– Analyse van de verflaag.
– Verfsoorten.
– Decoratief schilderwerk.

De uitkomst van het onderzoek:
– Verwerking van de uitkomsten in een rapport en advisering.

Oefening kleuronderzoek(en) in de praktijk:
– De wijze waarop een gebouw wordt benaderd.
– Excursie naar één van de behandelde panden in Amsterdam.