Redengevende omschrijvingen Rotterdam

Sinds de zomer van 2016 maak ik redengevende omschrijvingen voor de gemeente Rotterdam. Een redengevende omschrijving is een document waarin wordt aangegeven waarom een pand een monument is. Het pand wordt kort beschreven en de bouwgeschiedenis wordt beknopt vermeld. De gemeente Rotterdam is bezig nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen en laat hiervoor redengevende omschrijvingen van de betreffende panden opstellen. Ik ben één van de onderzoekers die deze documenten opstelt. Pas als de aanwijzingsprocedure van de betreffende panden is afgerond kan ik hierover meer schrijven op mijn website.