Havenstraat 19-21 Rotterdam

Bouwhistorische verkenning Havenstraat 19-21 (als aanvulling op Voorstraat 6) te Rotterdam in opdracht van United Architects

2017 Havenstraat 19-21 Rotterdam 01Als aanvulling op het eerder verrichte onderzoek naar het pand Voorstraat 6 te Delftshaven (Rotterdam) heb ik in het voorjaar van 2017 ook de daaraan verbonden panden Havenstraat 19 en 21 en de achteraanbouwen van Voorstraat 6 onderzocht. De bouwgeschiedenis van deze panden en de aanbouwen aan de achterkant was moeilijk te doorgronden. Er is vrijwel geen archiefmateriaal over de panden te vinden en de bouwsporen zijn ook niet altijd duidelijk te lezen.

De panden Havenstraat 19 en 21 stammen vermoedelijk uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, toen ook het pand Voorstraat 6 werd opgehoogd. Havenstraat 19 bestond vermoedelijk al vanaf de bouw uit twee bouwlagen onder een zadeldak, dat evenwijdig aan de straat loopt. De kapconstructie van nummer 21 lijkt erop te wijzen dat dit pand aanvankelijk maar één bouwlaag onder een zadeldak (eveneens evenwijdig aan de straat) bestond. Aan de achterkant is dit nog steeds het geval. De voorgevel is later echter opgehoogd, vermoedelijk eind achttiende of begin negentiende eeuw.

Achter de panden is op dat moment nog alleen een erf met achterin een klein gebouwtje aanwezig. In de loop van de negentiende en twintigste eeuw wordt dit erf helemaal bebouwd met lage aanbouwen. Daarnaast vinden in deze periode wijzigingen in het interieur plaats, worden diverse ramen vervangen en wordt Havenstraat 19 van een winkelpui voorzien. Recent (na 1992) is het gehele dak inclusief gordingen vervangen. Om het dak weer recht te krijgen zijn de gordingen hierbij iets hoger geplaatst dan daarvoor.

2017 Havenstraat 19-21 Rotterdam 02