Damplein 33 te Middelburg

Bouwhistorische verkenning Damplein 33 te Middelburg

In het najaar van 2017 heb een bouwhistorische verkenning voor het pand Damplein 33 te Middelburg gemaakt. Het pand ligt in de historische stadskern van Middelburg. Het bestaat in de basis uit drie naast elkaar gelegen panden uit de 16e (of 17e) eeuw. Het linker pand bevat de 16e eeuwse Pauwpoort. Het middelste pand had vermoedelijk al een achterhuis. In 1685 werden de drie panden (toen twee woningen) samengevoegd tot één pand.

In het begin van de 18e eeuw (ca. 1725) vond een ingrijpende verbouwing plaats. De panden (tot dan toe met drie topgevels) werden voorzien van één nieuwe lijstgevel in Classicistische/Lodewijk XIV-stijl. De Pauwpoort werd echter niet in deze gevel opgenomen, de helft van de linker topgevel bleef daardoor bestaan en ‘leunt’ als het ware tegen de nieuwe gevel.

Ook het interieur werd ingrijpend veranderd bij deze verbouwing. Er werd een zo veel mogelijk symmetrische indeling gemaakt (met behoud van de zijmuren van de drie oorspronkelijke panden). Aan de achterkant werd een extra bouwdeel toegevoegd, als sluitstuk van het nieuwe interieur. Dit bouwdeel bevat een zeer rijk vormgegeven ‘pronkkamer’. Aan de linkerkant werd een uitbouw gemaakt voor de trap.

De brede middengang en de kamers op de begane grond werden van rijke interieurafwerkingen voorzien, passend bij de voorgevel. Ook de brede middengang op de verdieping kreeg een rijke afwerking. De kamers op de verdieping werden eenvoudiger afgewerkt.

In het begin van de 19e eeuw werden alle ramen vervangen door empire schuiframen, de kozijnen bleven behouden. Tussen 1832 en 1873 werd het achterste deel van het rechter pand afgesplitst en bij Damplein 35 gevoegd. De kapconstructie werd hierbij aangepast. In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw werden verder een tochtportaal pui in de centrale hal en een pui in de gang op de verdieping aangebracht.

In 1978 werd het pand gerestaureerd/verbouwd. Er werd een lift aangebracht, de garderobe en het sanitair op de begane grond werden aangepast en het middendeel van het dak van het achterste bouwdeel werd vervangen door een plat dak. Verder vonden slechts kleine wijzigingen plaats.