Kasteel Den Ham te Vleuten

Bouwhistorische verkenning kasteel Den Ham

In 2017 heb ik kasteel Den Ham te Vleuten onderzocht in een bouwhistorische verkenning. Dit middeleeuwse kasteel is in 1871 grotendeels afgebroken, alleen de westtoren en een deel van de fundamenten van de oosttoren en binnenplaats bleven staan. De westtoren is een opvallende verschijning in het landschap langs de spoorlijn tussen Utrecht en Gouda. De bouwsporen van de gesloopte zaalvleugel op de gevels van de Hamtoren zijn zelfs vanuit de trein goed te zien.

zzz
2017 Kasteel Den Ham 02
Kasteel Den Ham in 1731 door L.P. Serrurier, vanuit dezelfde hoek als de foto hierboven. (Het Utrechts Archief, catalogusnummer 201356.)
zzz
In dit verkennende onderzoek werden naast oude prenten ook vooral de nog aanwezige bouwsporen in de gevels bestudeerd en geïnterpreteerd. De grote hoogte van de toren maakte het echter moeilijk om de hoger gelegen bouwsporen goed te onderzoeken. Uit het verkennende onderzoek kwam de volgende bouwgeschiedenis naar voren:
zzz
Het rapport van deze bouwhistorische verkenning heeft de opdrachtgever in boekvorm laten afdrukken:
zzz
In de zomer van 2018 is de toren geheel in de steigers gezet ten behoeve van de restauratie, waardoor de bouwsporen nu beter te onderzoeken zijn en de conclusies omtrent de bouwgeschiedenis verder aangescherpt en waar nodig aangepast kunnen worden. Hierover zal ik later meer informatie op mijn website zetten.
zzz