Huys te Warmont

Bouwhistorisch onderzoek Huys te Warmont

In het najaar van 2018 deed ik samen met architectuurhistoricus Lara Voerman in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser cultuurhistorisch onderzoek naar het Huys te Warmont, in de plaats Warmond vlak bij Leiden. De geschiedenis van het huis gaat terug tot de middeleeuwen toen het als kasteel bewoond werd door de heren van de hoge heerlijkheid Warmond.

Vanaf 1774 werd het kasteel door Cornelis Pieter van Leyden ingrijpend verbouwd in neoclassicistische stijl. De streng symmetrische, glad gepleisterde gevels die Van Leyden liet ontwerpen verhullen een ratjetoe aan bouwdelen uit verschillende bouwfasen. Zo gaan in één van de torens restanten schuil van een middeleeuwse donjon.

Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 19.973

In het huis bleven de laat 18de-eeuwse interieurs grotendeels onaangetast bewaard met wandbetimmeringen, schouwen en verfijnde stucplafonds. Opmerkelijk is de ronde kamer in een van de hoekpaviljoens met voorstellingen in stucwerk van landschappen en jachtpartijen.

Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, links objectnummer 19.975 en rechts objectnummer 19.976