Erkend door Bond van Nederlandse Bouwhistorici

In het voorjaar van 2020 ben ik als zelfstandig bouwhistoricus opgenomen in het kwaliteitsregister van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici. De Bond van Nederlandse Bouwhistorici verenigt in haar Kwaliteitsregister alle praktiserende bouwhistorisch onderzoekers in Nederland, die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de kwaliteitscriteria en aan de beroepscode, getoetst door het kwaliteitsteam.