Pakhuis aan het Jaagpad te Gouda

In het voorjaar van 2023 onderzocht ik voor een particulier een voormalig pakhuis aan het Jaagpad in Gouda.

Luchtfoto 1923 (SAMH_0440_10724). Pakhuis aan het Jaagpad bij de pijl.

Bij het opmaken van de kadastrale minuut in 1828 stond er op de plek van Jaagpad 12 een pakhuis met aan twee kanten een pad naar achter. Het pakhuis stond langs de Gouwe, aan de westkant van het centrum van Gouda.

In 1841 vermeldt het kadaster de sloop en herbouw van een pakhuis aan het Jaagpad. Op de kaart is te zien dat het herbouwde pand langer werd dan het gesloopte pand. Het pand dat gebouwd werd, was het huidige pand Jaagpad 12.
Het pand had een rechthoekige plattegrond en bestond uit één bouwlaag onder een aan twee kanten afgewolfd zadeldak. De gemetselde voorgevel was een inzwenkende lijstgevel met op de begane grond dubbele deuren en op zolder een hijsluik onder de hijsbalk.

De oudste bouwkundige tekening van het pand dateert uit 1979 en geeft de bestaande situatie weer. Zowel de begane grond als zolder bestonden toen uit een open ruimte, zonder interne indeling. Het pakhuis was enkel toegankelijk via een deur in de achtergevel. De zijgevels waren blind en hadden een houten, gepotdekselde gevelbekleding. Het pand bevatte een houten draagconstructie met op de begane grond twee onderslagbalken met kolommen eronder.

Foto’s van de verbouwing in 1979 (eigendom van de eigenaren).

In 1979 werd het pakhuis verbouwd tot woning. De verbouwing betekende dat er extra vensters en deuren werden toegevoegd, dat er een interne indeling werd gemaakt en dat er maatregelen werden genomen ten behoeve van het comfort (bijvoorbeeld isolatie). Het pakhuis werd tevens aangesloten op gas, water, elektra en riolering.

Het pand aan het Jaagpad in 2023.