Artikel Hillegodatoren in SBN Nieuwsbrief

In nieuwsbrief 74 (december 2022) van de SBN (Stichting Bouwhistorie Nederland) is een verslag verschenen van de lezing die ik in juni 2022 op het Bouwhistorisch Studiemiddag over Kapconstructies bij de RCE gaf over de torenspits van de Hillegondakerk te Hillegersberg. Hieronder is het artikel te lezen: