Gebouw 29 op het Hembrugterrein

Eind 2022 onderzocht ik gebouw 29 op het Hembrugterrein in Zaandam. Het gebouw staat vlakbij ‘gebouw 8‘, dat ik in het voorjaar van 2022 al onderzocht.

Gebouw 29 werd in 1900 gebouwd als controlegebouw van de patronenfabriek op het terrein van de Artillerie Inrichtingen op het Hembrugterrein te Zaandam. In de loop der tijd klonterde het gebouw samen met andere gebouwen, wat kenmerkend is voor de ontwikkeling van de patronenfabriek. Er zijn bijna geen archivalische gegevens over dit gebouw gevonden. Gelukkig kon aan de hand van bouwsporen en (restanten van) interieurafwerkingen toch iets van de bouwgeschiedenis achterhaald worden.